Вторник, 21 Февруари 2017

* Овој назив е без предрасуди во однос на позициите за статусот и е во согласност со UNSC 1244 и мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово.


 

РАБОТНАТА ГРУПА ЗА КУЛТУРА И ОПШТЕСТВО на РЕГИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА СОРАБОТКА (РСС РГКО) е регионално тело чија општа цел е да ја промовира соработката во сферата на културата преку создавање на платформа за дијалог помеѓу релевантните засегнати страни во Југоисточна Европа. Зајакнувањето на партнерството во областа на културата и културното наследство придонесува кон взаемна отвореност, споделување на вредности и помирување. Исто така, му овозможува на регионот да има посилен глас во поширокиот европски контекст во ова поле.

□□ Следната цел на РГКО е максимално да се нагласат придобивките од инвестирање во културата преку придонесување кон одржливоста, економскиот и општествениот развој. РГКО на РСС треба да осигура политичка поддршка, да ги промовира проектите, да ја засили соработка помеѓу корисниците и да развие партнерства што би овозможило добивање на фондови и одржливост на проектите. □□ Членови на РСС на РГКО се: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Македонија, Грција, Косово*, Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија, Словенија и Турција.

Прочитај повеќе
Albania_-_Apollonia slider-bih2 slider-bug slider-cro slider-kos slider-mne slider-rom slider-srb skider-mac
preload image preload image

Albania

Archaeological Site of Apollonia, Fier

Bosnia and Herzegovina

Town Hall, Sarajevo

Bulgaria

Old plant, Kokoliane

Croatia

St. Nichola's Fortress, Šibenik

Kosovo*

Bridge in Vushtrri

Montenegro

Fortress Besac, Virpazar

Romania

The Ensemble of the Evangelic Fortified Church, Drăuşeni

Serbia

Gamzigrad, Zaječar

The Former Yugoslav Republic of Macedonia

Church of St. George, Staro Nagorichane

RCC Task Force on Culture and Society promotes regional cooperation in the sphere of culture by creating a platform for dialogue for relevant stakeholders. It maximizes the benefits of investments in culture and its contribution to sustainable economic and social development.

What's New

28 Септември 2015
Stakeholders Forum “Cultural Heritage Works for South East Europe” and the 12th Meeting of the RCC Task Force on Culture and Society

Stakeholders Forum “Cultural Heritage Works for South East E...

(images/igalo.jpg)The Stakeholders Forum entitled “Cultural Heritage Works for South East Europe” was held on 23 September 2015 in Igalo, Montenegro, and followed...

27 Мај 2015
The Eleventh Meeting of the RCC Task Force on Culture and Society

The Eleventh Meeting of the RCC Task Force on Culture and So...

The Eleventh Meeting of the RCC Task Force on Culture and Society, the first after the completion of Ljubljana Process and €0.5mill EU...

10 Декември 2014
Seven Site Management Plans Prepared

Seven Site Management Plans Prepared

Site Management Plans have been prepared for the following seven monuments/sites in the region: Albania – Archaeological Site of Apollonia Bosnia and Herzegovina...

Upcoming events